Ο Σύλλογος Φίλων Βασίλη Καρρά (Σ.ΦΙ.ΚΑ) προσφέρει αίμα και καλεί όλους τους φίλους του και όχι μόνο να συμβάλλουν στην προσπάθειά του!

Οι ανάγκες για αίμα για συνανθρώπους μας στα νοσοκομεία της χώρας είναι καθ΄όλη τη διάρκεια της χρόνιας μεγάλες, πόσο δη την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Σύλλογος Φίλων του Βασίλη Καρρά, γνωστότερος με τα αρχικά «Σ.ΦΙ.ΚΑ», εκτός από την αγάπη του στον εν λόγω καλλιτέχνη επιδεικνύει συνεχώς και το κοινωνικό και φιλανθρωπικό πρόσωπό του.

Στα πλαίσια αυτά, και με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες αίματος, ο Σ.ΦΙ.ΚΑ. συμμετέχει στις διοργανώμενες αιμοδοσίες σε διάφορα νοσοκομεία της επικράτειας και καλεί τους φίλους του και όχι μόνο να στηρίξουν και αυτοί την πρωτοβουλία του.

Μέσω της ιστοσελίδας του κοινωνικού δικτύου του Facebook, ο σύλλογος έχει δημιουργήσει μία εκδήλωση όπου κάνει το κάλεσμά του στο κοινό αναγράφοντας πληροφορίες σχετικά με την αιμοδοσία, όπως επίσης και τις απαραίτητες οδηγίες προετοιμασίας στους φίλους του που θα ενισχύσουν τη δράση του προσφέροντας αίμα.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά:

«Πηγές αίματος

Οι καθημερινές ανάγκες αίματος στη χώρα μας είναι μεγάλες. Οι ποσότητες αίματος που καταναλώνονται ετησίως ξεπερνούν τις 600.000 μονάδες. Θύματα ατυχημάτων, ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, καρκινοπαθείς, ασθενείς με νοσήματα του αίματος, μεταμοσχευμένοι και πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, χρειάζονται το αίμα και παράγωγά του.

Το ποσοστό των ατόμων που δίνουν αίμα σήμερα στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 6% του πληθυσμού.

Οι περισσότεροι από τους αιμοδότες προσφέρουν αίμα περιστασιακά ανάλογα με τις ανάγκες των φίλων ή των συγγενών τους. Λίγοι, αλλά σταθερά αυξανόμενοι, είναι οι εθελοντές, οι οποίοι δίνουν αίμα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, επαναλαμβανόμενα. Ο στόχος κάθε Τμήματος Αιμοδοσίας στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, είναι να εξασφαλίσει επάρκεια αίματος με τη συλλογή του από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Όπως έχει φανεί από σειρά μελετών, η συχνότητα εντόπισης μεταδοτικών νοσημάτων είναι μεγαλύτερη στους δότες περιβάλλοντος (συγγενείς, φίλοι ασθενούς) απ’ ότι στους πιστούς τακτικούς εθελοντές αιμοδότες.

Κάθε εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με κάρτα στην οποία αναγράφονται οι ημερομηνίες αιμοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό ο εθελοντής μπορεί να προγραμματίζει την ημερομηνία της επόμενης αιμοδοσίας, αλλά και να πιστοποιεί τη δραστηριότητά του σε περίπτωση που χρειαστεί αίμα ο ίδιος ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Ο τακτικός εθελοντής αιμοδότης μπορεί εκτός από τον εαυτό του να καλύψει με την κάρτα του και τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Οι εθελοντές αιμοδότες προσέρχονται μεμονωμένα ή αποτελούν μέλη διαφόρων Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Οι Σύλλογοι των Εθελοντών αποτελούνται από ομάδες ευαισθητοποιημένων ατόμων που σκοπό τους έχουν τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. Συλλόγους μπορούν να δημιουργήσουν οι Ενορίες, οι εργαζόμενοι σε σχολεία, υπουργεία, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, ιδιωτικές υπηρεσίες, οι σπουδαστές και φοιτητές σχολών, μέλη τοπικών συλλόγων και άλλες ομάδες. Από τον κάθε σύλλογο, ορίζεται ένα υπεύθυνο πρόσωπο που αναλαμβάνει να έρχεται σε επαφή με την αντίστοιχη Αιμοδοσία στην οποία ανήκει ο Σύλλογος. Ο υπεύθυνος του συλλόγου ενημερώνει την Αιμοδοσία για τις αναγκαίες καλύψεις, προσδιορίζει την ημερομηνία και τον τόπο της επόμενης αιμοδοσίας και γενικά διευθετεί τα ζητήματα που σχετίζονται με την εθελοντική αιμοδοσία. Τα μέλη των Συλλόγων μπορούν να δίνουν αίμα στην κινητή μονάδα που επισκέπτεται το χώρο τους ή να προσέρχονται στο Τμήμα Αιμοδοσίας.

Ένα ακόμη τρόπο εξασφάλισης αίματος αποτελεί και η προεγχειρητική αυτόλογη προκατάθεση αίματος. Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων και μπορεί να υλοποιηθεί εάν ο ασθενής πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης

Προϊόντα Αίματος Της Αιμοδοσίας

Ολικό αίμα
Συμπυκνωμένα Ερυθρά 35 ημερών
Συμπυκνωμένα Ερυθρά 42 ημερών
Λευκαφαιρεμένα Ερυθρά (με φιλτράρισμα προ της αποθήκευσης)
Πλυμμένα Ερυθρά
Αιμοπετάλια (από τυχαίο δότη)
Αιμοπετάλια (από αιμοπεταλιαφαίρεση)
Ουδετερόφιλα (από αφαίρεση)
Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (FFP)
Αδρανοποιημενο πλασμα…»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νοσοκομεία όπου διενεργούνται οι αιμοδοσίες, τα ωράρια και την προετοιμασία που πρέπει να έχει κάνει ο αιμοδότης, επισκεφθείτε τη σελίδα της εκδήλωσης:

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΡΑ (Σ.ΦΙ.ΚΑ)

Αφήστε το σχόλιό σας